• НУ,,Доктор Петър Берон"
    НУ "Доктор Петър Берон"
    НУ,,Доктор Петър Берон"
    Петър Берон е роден през 1799 г. в Котел.Изключително ерудирана за времето си личност,признат учен в Европа,владеещ девет езика.Издател е на първият български буквар,така наречения Рибен буквар.
Добре дошли в нашия сайт!

Добре дошли в нашия сайт!

На училищният сайт на НУ,,Доктор Петър Берон"-гр.Оряхово,обл.Враца,община Оряхово е изнесена основната информация за институцията.