Преподаватели

НУ,,Доктор Петър Берон"-гр.Оряхово разполага с необходимите педагогичски кадри за реализиране на учебно-възпитателен процес.До обяд се обучават 44 ученици,разпределени в четири самостоятелни паралелки.Следобед се обучават 43 ученици в две ГЦОУД,разпределени както следва, I - II клас и  III - IV клас.