Преподаватели

НУ,,Доктор Петър Берон"-гр.Оряхово разполага с необходимите педагогичски кадри за реализиране на учебно-възпитателен процес.До обяд се обучават 35 ученици,разпределени в три самостоятелни паралелки.Следобед се обучават 33 ученици в две ГЦОУД,разпределени както следва, I - II клас и  II - III клас.