Преподаватели

НУ,,Доктор Петър Берон" - гр. Оряхово разполага с необходимите педагогичски кадри за реализиране на учебно-възпитателен процес. До обяд се обучават 38 ученици, разпределени в четири самостоятелни паралелки. Следобед се обучението протича в две ГЦОУД, разпределени както следва, I - II клас и  III - IV клас.