Квалификации

Квалификации

Тема: Специфики при преподаване на БДП в училище и в детската градина

Дати на провеждане: 08.10.2021 г. - 09.10.2021 г.

Място на провеждане: ОРЕС

Обучител: "ИДЕИТЕ" ЕООД - София

Брой участвали педагогически специалисти: 2

 

 

Тема: Методика на обучението по Компютърно моделиране в III  и IV клас

Дати на провеждане: 09.04.2022 г. - 12.04.2022 г.

Място на провеждане: ОРЕС

Обучител: ДКПРУ - Сливен

Брой участвали педагогически специалисти: 2

 

 

Тема: Основи на проектно - базирано обучение в облака със средствата на ИКТ

Дата: 06. 10. 2022 г.

Място на провеждане: Професионална гимназия по търговия и ресторантьорство, гр. Враца

Обучител:ОРАК

Брой участвали педагогически специалисти: 1