Прием в I клас

Прием в I клас

Необходими документи за записване на ученици в НУ "Д-р Петър Берон"

 - Писмено заявление от родител (настойник) - по образец;

 - Копие от удостоверението за раждане на детето;

 - Талон за здравното и имунизационното състояние на детето.