Обществен съвет

Обща информация

Към училището има Обществен съвет,създаден съгласно изискванията през 2018 година. Всяка година членовете му се обновяват и активно  участват в училищния живот. В момента членовете на Обществения съвет са 5. Всяко тримесечие Общественият съвет обсъжда училищният бюджет, а също така и важни въпроси, които касаят институцията. Разглеждат и приемат Правилници и програми, както и избор на учебници, учебни книжки и пособия за учениците. Подпомага дейността и вземането на важни решения, касаещи учебния процес.