Обществен съвет

Обща информация

Към училището има Обществен съвет,създаден съгласно изискванията през 2018 година.Всяка година членовете му се обновяват и активно  участват в училищния живот.В момента членовете на Обществения съвет са 4.Всяко тримесечие Общественият съвет обсъжда училищният бюджет,а също така и важни въпроси,които касаят институцията.Разглеждат и приемат Правилници и програми,както и избор на учебници,учебни книжки и пособия за учениците.Подпомага дейността и вземането на важни решения,касаещи учебния процес.