Адм. услуги

Обща информация

В училището се извършват следните административни услуги :

- Прием на ученици в първи клас. 

- Издаване на дубликат на документ за завършен клас.

- Преместване на ученици в държавните и общински училища.

- Признаване или отказ на завършен клас в учиилище на чужда държава.

За всяка описана административна услуга можете да изтеглите необходимата бланка за попълване и да я подадете съгласно изискванията : лично или по електронен път.